DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT i OBJECTIUS
**********************************************************

·      BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

-                   La tradició envoltant el món de la cultura tradicional. Conèixer nous materials i elaboració d’una màscara. Planificar, dissenyar i realitzar el dimoni per la cremada de Sant Antoni.

·      METODOLOGIA

-                 Els passos del procés d’elaboració: planificació, realització i valoració.

·      MONITORS


-           Alfredo Servera i Antònia Mesquida

·      OBJECTIUS ESPECÍFICS

-                   Potenciar la creativitat i la imaginació a través del treball artístic, tant a nivell individual, a l’hora de fer la màscara, com a nivell de grup, a l’hora de fer el dimoni per la cremada de Sant Antoni.
-                   Fomentar i adquirir l’hàbit de fer treballar en equip com una costum quotidiana. 

·      OBJECTIUS GENERALS

·      Fomentar l’estimació a les nostres arrels, a la nostra cultura i tradicions populars.
·      Contribuir al desenvolupament de la imaginació i a la creativitat dels infants i a promoure les habilitats manuals, la percepció sensorial, la coordinació mitjançant vista i màns, la motricitat fina i la concentració.
·      Dinàmica de grup i individual.
·      Treballar en equip. Desenvolupar la participació i educar als infants en els valors de col·laboració i cooperació en grup. Fomentar l’organització a l’hora de realitzar les tasques.
·      Permetre i descobrir, mitjançant la manipulació, diferents textures i materials.
·      Tècniques de tres dimensions: creació del volum, modelatge amb fill ferro, modelatge amb diferents pastes (pasta de paper, escaiola, etc.)
·      Descobrir al dimoni que portem a dins. I utilitzar les pròpies possibilitats motrius, sensitives i expressives per arribar a crear el personatge… el dimoni.
·      Aprendre a crear i personalitzar la nostra màscara amb destresa i imaginació. Fomentar el desenvolupament de l’autonomia dels infants.
·      Fomentar actituds de respecte i conservació amb els materials i les eines que utilitzem.
·      Possibilitar la reflexió crítica respecte a la feina que hem fet i el resultat aconseguit.
·      Acceptació i compliment de les normes establertes, especialment les de seguretat.